Farestald


Faresti med funktionalitet og dyrevelfærd i højsædet

Med udgangspunkt i soens, pattegrisenes og staldpersonalets behov, har AP Company udviklet Welfare-farestien.

- Welfare-bøjlens udformning giver soen større frihed og øget velfærd i farestien
- Soen har lettere ved at vende sig fra bugleje til sideleje
- Pattegrisenes adgang til nederste patterække forbedres og optimalt diegivningsforhold opnås herved
- Den forreste del af AP Welfare-bøjlen er udformet med ekstra bredde, så soen bedre kan rejse og lægge sig.

Vi indretter din stald ud fra dine krav og ønsker. Med vores ekspertise finder vi en løsning, der matcher netop dine krav.

Udvalgte specifikationer

Faresti med AP-Welfare-bøjle (justerbar i længde og bredde)

Plast-trug, 23L (leveres også med rustfrit trug 21L)

Hule med 2 lampeåbninger Farestisider leveres i standardhøjden 50cm,men tilbydes også i højden 60cm.

Baglågen kan vippes ind over renseåbningen, så pattegrisene ikke kommer til skade de første dage efter faring. Betjeningen af lågen er nem og kan ske med en hånd.

 

AP-klimahulen er af slagfast plast.
 
Den sammenklikkes uden anvendelse af skruer og bolter.
 
Træk undgås, da den er helt tæt i sammenføjningen. Hulen er fleksibel i forhold til stiens bredde.
 
Materialevalget giver en let hule, der kan tilsluttes centralt opluk. Hulen er meget rengøringsvenlig.
Stien leveres med vandkop ─ eller sutteventil til pattegrisene.

Støbejernsristen med indbygget perforeret gummimåtte ─ har en positiv effekt mod skuldersår.

Gummimåttens huller giver luft til soens hud, samtidig med at måtten holdes ren og tør.

Send Forespørgsel

Skriv – hvis du har spørgsmål
vedr. vores staldløsninger…

/ / Showroom